Besøgsrestriktioner i Juvelhuset bortfalder

Besøgsrestriktioner i Juvelhuset bortfalder

Bekendtgørelse om besøg og mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirus bortfalder den 15. april 2021 (BEK nr. 2060 af 21/12/2020).

 

Da Juvelhuset ikke opfylder de særlige kriterier for at søge Styrelsen for Patientsikkerhed om opretholdelse af besøgsrestriktionerne bortfalder de pr. 15. april 2021.

 

Besøg skal fortsat gennemføres på en forsvarlig måde

Ledelsen på Juvelhuset er forpligtede til at sikre, at besøg på både indendørs og udendørs arealer gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 

Besøgende opfordres til at blive testet inden besøg på Juvelhuset.

Der er desuden lagt information på Herlev Kommunes hjemmeside og facebookside.