Brugerindflydelse

 

Det individuelle rehabiliterende arbejde

I Juvelhuset arbejder vi rehabiliterende med en individ- og recoveryorienteret tilgang til psykiske problemer. Det betyder at du er hovedpersonen og det er dig, der definerer hvad det ”at komme sig” betyder og hvordan dine kompetencer, netværk, interesser med mere kan komme i spil. Grunden til at vi arbejder med rehabilitering er, at vi tror på at mennesker, med den rette individuelle støtte, kan komme sig efter svære sindslidelser. Til daglig kommer dette til udtryk ved, at alle der bor i Juvelhuset får tilbuddet om et personligt styrkende recoveryforløb som sigter mod, at du kan opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv.
Hvordan hver enkelt arbejder med sig selv er unikt – men alle der bor i Juvelhuset skal have muligheden!

Samarbejdet med dit team
At komme på fode igen efter en periode med eksempelvis psykoser og angst er ikke lige til og det kræver meget af den enkelte. Men du er ikke alene og i Juvelhuset er der hjælp at hente. Gennem et tæt samarbejde mellem dig, husets ansatte og særligt dit team får du kompetent og empatisk støtte i forbindelse med hverdagens forskellige gøremål og dit personlige udviklingsarbejde.

Dit team bliver sammensat når du indflytter i Juvelhuset, og det består af 3-5 relationsmedarbejdere med forskellig faglig baggrund.

Når du indflytter i Juvelhuset, vil du sammen med din sagsbehandler have udarbejdet nogle mål for dit ophold i Juvelhuset, og med udgangspunkt i dette vil vi sammen med dig finde og definere dine delmål, således at de bliver så personlige og vedkommende som muligt.
På de efterfølgende månedlige teammøder taler du blandt andet med teamet om tilrettelæggelsen af det daglige samarbejde.

Det fælles ansvar
Alle i Juvelhuset, det vil sige beboere såvel som ansatte, forventes at tage aktiv del i hverdagen. Vi har et fælles ansvar for den stemning der præger huset samt den generelle drift og udvikling. Som beboer forventes du, så vidt muligt, at søge indflydelse på forhold som økonomi, fælles kompetenceudvikling, husholdning, vedligeholdelse, ansættelse af medarbejdere og meget mere. Som eksempler på fælles områder kan nævnes:

  • Husmøderne hvor der diskuteres og vedtages store og små ting i forhold til dagligdagen, økonomi og fælles aktiviteter
  • Forskellige opgaver i forbindelse med fælles madlavning og oprydning
  • Deltagelse i arbejdsgrupper
  • 2 årlige supervisionsmøder ved husets supervisor
  • Morgen- og eftermiddagsmødet, hvor vi for eksempel gennemgår samarbejdsaftaler og de forskellige opgaver som skal løses
  • Fælles kompetenceudvikling

Fælles kompetenceudvikling
I Juvelhuset er vi meget opmærksomme på, at fælles læring er en vigtig forudsætning for den generelle kompetenceudvikling! Derfor samarbejder alle i huset hele tiden for at forbedre og udvikle både dine og de ansattes kompetencer, så de matcher de opgaver vi skal løse sammen. Kompetenceudviklingen tager for eksempel udgangspunkt i temadage, undervisning og inspirationsmøder med enten interne eller eksterne oplægsholdere.