Faglige kompetencer

Juvelhusets ansatte

 Arbejdsmiljøet i Juvelhuset er anerkendende og tillidsfuldt.
Faglige drøftelser, inspiration og udvikling hører til den daglige praksis

Medarbejdergruppen dækker et stort erfarings- og vidensområde.
Ud over vidt forskellige baggrunde, interesser og personlige kompetencer er relationsmedarbejdernes faglige afsæt:

 • social- og sundhedsassistenter
 • pædagoger
 • Ergoterapeut
 • sygeplejerske
 • lærer

Stabsfunktionen udgøres af:

 • daglig leder
 • administrativt personale
 • ernærings- og husholdningsøkonom
 • specialarbejder
 • husassistent

Til huset er der også knyttet en række medarbejdere der arbejder som ressourcepersoner eller konsulenter på forskellige tidsbegrænsede projekter og tilbud. For tiden er disse:

 • seksualvejleder
 • supervisor
 • diverse undervisere og oplægsholdere

Hertil kommer de, op til, 8 SoSu-elever og 2 pædagogstuderende som vi hvert år har glæde af.

Tilsammen er det de ansattes opgave, på hver sin måde, at støtte de mennesker som bor i Juvelhuset i deres recoveryproces.