Udvidet Bostøtte, Socialpsykiatriske Tilbud, Herlev

Udvidet socialpædagogisk forløb

Udvidet pædagogisk støtte er til dig, der har behov for mere omfattende støtte. Det kan være, at du lever meget isoleret med sparsom kontakt til omverdenen, eller at du har svært ved at tage imod den hjælp, som du har brug for. Det kan også være, at du bor i et botilbud og ønsker at flytte i egen bolig, eller at du er visiteret til et botilbud og i ventetiden har brug for mere støtte.

Støtten tilpasses, i det omfang det er muligt, efter dit behov. Det betyder, at både omfanget af støttetimer samt tidspunktet for besøg kan variere fra uge til uge. Ved ferie eller sygdom får du som udgangspunkt besøg af en anden kontaktperson fra teamet.

 

Støtten ydes på hverdage primært i dagtimerne samt 2 til 3 gange om ugen i aftentimerne frem til kl. 21:00. De øvrige aftener samt alle dage fra kl. 21:00 til kl. 9:00 er der mulighed for telefonisk støtte af en socialpsykiatrisk medarbejder fra Juvelhuset. Der er desuden mulighed for støtte på udvalgte helligdage i tidsrummet kl. 11:00-16:00.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Johan Sørensen på telefon 44 52 63 36 eller mail socialpsykiatrisketilbud@herlev.dk

Endvidere henvises til De Socialpsykiatriske tilbuds hjemmeside for mere information om udvidet bostøtte her https://socialpsykiatrisketilbud-herlev.dk/bostoetten/