Nyt metodekatalog i Juvelhuset

I Juvelhuset har vi siden 2017 arbejdet med at skabe en mere enkel oversigt over de metoder, vi anvender i vores pædagogiske praksis. Udgangspunktet var at fremstille et egentligt metodekatalog, men efterhånden som vi er kommet dybere ned i processen er vi nået til den erkendelse, at det føles mere rigtigt at beskrive vores faglige grundlag: vores tænkning, vores tilgange og vores metoder.
Med det væld af metoder der er til vores rådighed og del af vores praksis vil dette hurtigt kunne blive uoverskueligt. Vi har derfor valgt at lade beskrivelsen af vort faglige grundlag udspringe af vores løbende metodeundervisning, således, at vi i den første udgave vil beskrive de metoder, der er undervist i i løbet af året. Tanken er så, at skabe et organisk værk, der udvikler (og måske udvider) sig i takt med at vi selv udvikler os.
De metoder og tænkninger, vi har valgt at medtage i den første udgave – anerkendelse, rehabilitering, NADA, Low Arousal, Stemmehøring, recovery, relationsarbejde og narrativ tilgang – er altså ikke en begrænsning i vores måde at arbejde på og heller ikke et komplet billede af vores måde at gå til arbejdet i Juvelhuset. Men et grundlag, en platform, som vil vokse sig større.

Metodekataloget kan læses her.