Økonomi

Egenbetaling

Handlekommunen opkræver – efter Rammeaftalens gældende regler – de obligatoriske
ydelser, som omhandler husleje-betalingen, som er afhængig af borgerens personlige formue.
A conto beløb til el, vand og varme opkræves via. huslejebetalingen.

Da Juvelhuset er beliggende i Herlev kommune, er det herfra, borgeren opkræves den
månedlige boligbetaling samt servicepakke.

Servicepakken dækker følgende:

  • Kost – der kan vælges mellem en lille kostpakke eller en stor kostpakke
  •  Vaske- og rengøringsmidler
    Antenne bidrag

Priserne reguleres årligt if.t pris- og løn fremskrivningen.