Opdatering vedr. besøg under Corona

Nyt vedr. corona 26.6.2020 – besøg er igen muligt

Vigtig information vedr. Corona-relateret genåbning af tilbuddene — 

Der er igen mulighed for besøg på botilbuddene

I takt med at samfundet gradvist genåbner, er det nu i Sundheds- og Indenrigsministeriet besluttet at lempe de restriktioner, der har været i forhold til besøg på botilbuddene.

De tidligere udmeldte restriktioner bortfalder derfor pr. 24.6.2020 – og erstattes af lokale besøgspraksisser.

Der er udsendt information til pårørende herom. Det er rigtig dejligt, at samvær inde og ude igen er muligt – og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om besøg.

 

Nyt om besøgsmuligheder på botilbuddene

Der er 14.maj 2020 udsendt retningslinjer om lempelse af besøgsforbuddet, og det betyder at beboerne nu kan modtage besøg udendørs. Den udsendte nye bekendtgørelse fra Social & Indenrigsministeriet er nu omsat i en besøgspraksis, der iværksættes pr. 20. maj 2020.

 

Følgende regler om besøg er gældende:

  • Beboere, der er i en særlig kritisk situation (fx svær sygdom, svær mistrivsel) kan – efter aftale med lederen – modtage besøge i egen bolig (har været gældende siden 4. april 2020)
  • Beboere, der ønsker det, kan få begrænset besøg af 1-2 nære pårørende, på aftalte tidpunkter på tilbuddenes udearealer.
  • Besøg kan, hvis der er særlige omstændigheder, der taler for det, foregå indendørs i egen bolig, hvis beboeren har forståelse for smitterisiko og hygiejne – og sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer om bl.a. afstand kan overholdes.

Besøgspraksis på Herlev Kommunes botilbud:

Besøg på botilbuddene kommer til at foregår udendørs. Besøgspersoner er 1-2 nære pårørende til hver beboer. Besøg skal aftales på forhånd. Under besøg gælder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand, håndhygiejne m.v.

Besøgende skal være raske og fri for sygdoms-symptomer.

Det er fortsat meget vigtigt at undgå smittespredning på botilbuddene.

Ledere på botilbuddene kan kontaktes for nærmere information.

 

 

 Læs vejledning fra sundhedsmyndighederne her:

SST_Coronavirus_infokampagne_Paroerende_Digital