Organisering

 

I Juvelhuset er der 24  faste medarbejdere, samt pædagogstuderende og social og sundhedsassitenter.

Relationsmedarbejderne arbejder hver 4. weekend.

Natten dækkes af to vågne nattevagter til alle borgere.

Relationsmedarbejdere :

 • At yde relevant omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand i hverdagen til den enkelte beboer
 • I samarbejde med beboeren at udarbejde delmål, økonomiaftaler samt evaluere og følge op på disse
 • Planlægge og strukturere sammen med den enkelte lægebesøg, tandlægebesøg eller følge op på anden behandling beboeren følger
 • Administration af beboernes medicin i henhold til Juvelhusets lokalvejledning
 • Ansvarlig, sammen med beboeren om individuel økonomi, evt. udregne regnskab for beboerens økonomi
 • Planlægge og gennemføre månedlige teammøder
 • Planlægge og gennemføre beboeraktiviteter, ferier og andre arrangementer
 • I samarbejde med beboerne at udarbejde sunde kostplaner, samt følge op på kostbudgettet
 • Kontakten og information til samarbejdspartnere herunder sagsbehandler, pårørende, dagtilbud og klubber.
 • Sikre at beboerne tildeles de ydelser de har krav på, eks helbredstillæg, kronikertilskud, samt nødvendige hjælpemidler etc.
 • Planlægge og gennemføre personalemøder
 • Ansvarlig for studerendes praktik
 • Følge op på tjenesteplanen, ved akut sygdom og andet, ringe efter vikarer