Pårørendepolitik

Formålet med en pårørendepolitik er, at skabe en fælles ramme for et velfungerende samarbejde mellem beboere, pårørende og medarbejdere, primært til glæde for beboerne.
Pårørende er ressourcepersoner, med følelsesmæssige relationer, hvis rolle er at bidrage med erfaringer og viden, blandt andet gennem kendskab til beboerens livshistorie.
Medarbejderens rolle er at varetage beboerens behov og interesser, samt forpligtelsen til at sørge for, at beboeren har et så selvstændigt liv med mest mulig selv- og medbestemmelse.
Vi ønsker et godt samarbejde med en positiv og respektfuld dialog, der gør det lettere at tale om både det der er godt og det der er svært. I samarbejdet skal der tages højde for, at medarbejderne er omfattet af tavshedspligt, hvor udveksling af personlige oplysninger om beboeren, som kræver samtykke fra den enkelte,

Hverdagen

Pårørende er altid meget velkomne i Juvelhuset.

Arrangementer og traditioner

Traditioner i Juvelhuset er noget vi snakker sammen om, i vores fest og traditionsudvalg. Her bliver der taget stilling til fra gang til gang hvad stemningen er for de forskellige arrangementer.

Beboere inviterer hver gang selv sine pårørende og tilmelder de som har lyst.

Jul og nytår, – nogle år er der arrangement med gløgg og æbleskiver

påskefrokost

Husets fødsesldag holder vi også hvert år, for de som bor i Juvelhuset og de som arbejder her – datoen er den 16 juni

Høstfest i september

Når der er arrangementer, jule/fødselsdagsfest, med deltagelse af pårørende, sætter vi stor pris på en hjælpende hånd til praktiske opgaver eksempelvis opstilling af borde, borddækning, afrydning af service, opvask m.m. Derudover er det vigtigt at du/I husker tilmelding i tide, så vi har mulighed for at planlægge.

Herlev Kommunes pårørendepolitik  Pårørendepolitik 2020-2024 (2)

Herlev Kommune henviser til følgende netværksmuligheder for pårørende.

Bedre Psykiatri – landsforeningen for pårørende www.bedrepsykiatri.dk

SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed www.SINDs-Hovedstaden.dk

Psykiatri Fonden – Et godt liv til flere www.psykiatrifonden.dk

Omvejen – Pårørende tilbydes gratis anonym rådgivning samt pårørendegrupper hvis de har en ung under 25 år som har hash, alkohol og / eller stofproblemer.