Til elever og studerende

Som studerende eller elev i Juvelhuset vil du gennem din praktik være tilknyttet en fast vejleder. Du vil så vidt muligt følge din vejleders arbejdstider, og du skal være indstillet på at arbejde i skiftende vagter, – dvs. dag – aften – og weekend.

Vi forventer

  • at du er nysgerrig og har interesse for målgruppen.
  • at du tør tage ansvar, samt initiativ i dagligdagen.
  • At du forholder dig til alle beboere i huset.
  • At du kan forholde dig kritisk til etik, menneskesyn og moral i forhold til pædagogikken.
  • At du forholder dig til dine egne personlige grænser og tør lade dig udfordre og rykke egne grænser.
  • At du vil modtage og give kritik
  • At du forholder dig til hele dagligdagen i Juvelhuset

På et tidspunkt i din praktik vil du blive tilknyttet en eller to af beboerne, og samarbejde med dem.

Det er praktikvejlederen som sammen med den studerende står for praktikvejledningen. Herudover kan den studerende få vejledning af andet personale med særlig viden eller kunnen inden for et område.
Vejledningen foregår i arbejdstiden og vil være planlagt på forhånd af enten vejleder, den studerende eller begge.

Typiske vejledningsemner kan være.
Evaluering af den forgangne uge (logbog)
Den studerendes refleksioner
Læringsmålene
Kommunikation