Tilbudsportalen

Tilbudsportalen henvender sig primært til borgere, pårørende og kommunale sagsbehandlere.
Tilbudspartalen er en web-portal, der kan styrke grundlaget for valg af konkrete tilbud til den enkelte beboere.
Læs mere om Juvelhuset på Tilbudsportalen