Ydelser og takster

I Herlev Kommune ( og flere andre kommuner) anvendes Voksenudredningsmetoden (VUM) til en systematisk afdækning af den enkelte borgers ressourcer. Denne afdækning, der inddrager borgerens ønsker og behov danner grundlag for indsatsen.

Bestilling af indsats
Herlev Kommune – eller andre kommuner udarbejder og fremsender en bestilling af indsats til borgeren. Heri fremgår formål med indsats/indsatserne og mål herfor.

Pædagogisk støtte
Medarbejderne i Juvelhuset udarbejder på baggrund af bestillingsmålene, borgerens ønsker og de pædagogiske refleksioner målsætninger for det pædagogiske arbejde (delmål), der praksisrettet beskriver indsatsen/støtten.

Der er fokus på vedligeholdelse og udvikling af borgerens ressourcer og kompetencer i forhold til VUM-temaerne:

• Praktiske opgaver i hjemmet

• Egenomsorg

• Socialt liv

• Sundhed

• Kommunikation

• Mobilitet

• Samfundsliv

Der dokumenteres i Juvelhuset i det elektroniske system KMD Nexus.
Der udarbejdes sammen med borgeren delmål, som arbejder i retning mod de opstillede indsatsmål.

Takst

se mere her VST's hjemmeside https://www.vst-herlev.dk/takster/

og i Juvelhusets ydelsesbeskrivelse Ydelsesbeskrivelse Juvelhuset 2024