Faglig koordinatorstilling

For at understøtte udviklingsprocessen og den fælles faglige retning etablerer vi en ny faglig koordinatorfunktion som, sammen med vores leder, understøtter læring fra forløbet, herunder også vores fælles feedback- og læringskultur. Forløbet skal også bidrage til en attraktiv arbejdsplads, hvor vi tilknytter nuværende medarbejdere og tiltrækker nye kollegaer.

Link til stillingsopslag