Procedure

Herlev Kommunes Voksen Pædagogiske Tilbud kan kontaktes, hvis visitation til venteliste eller plads ønskes.
Anmodningen rettes af borgerens handlekommune sammen med opdaterede akter og VUM-udredning til: Herlev Kommunes Voksen Pædagogiske Tilbud, Ametystvej 24A, 2730 Herlev eller på mail: vst@herlev.dk (brug Tunnelmail).
Funktionsleder Kirsten Breinholt kan kontaktes på tlf. 44 52 60 80

Der laves i samarbejde med myndighedsafdelingen i Herlev Kommune en indledende vurdering af, om borgeren opfylder kriterier for botilbud i Herlev Kommune.
Oplysninger om borgerens psykiske funktionsniveau vurderes herefter i forhold til Juvelhuset, hvor lederen vurderer om borgeren er omfattet af målgruppen og de efterspurgte ydelser kan tilbydes.
Herlev Kommunes Voksen Pædagogiske Tilbud fremsender herefter et svar til handlekommunen.
Såvel borger, pårørende som sagsbehandlere er altid velkomne til at kontakte Juvelhusets leder med spørgsmål eller for at aftale et besøg på botilbuddet.