Kompetenceudvikling i recoveryorienteret rehabilitering

I 2024 har Juvelhuset fået støtte fra Social- og Boligstyrelsen til et kompetenceforløb for alle medarbejdere. Målet er at vi styrker dialog med borgerne med afsæt i deres håb, ønsker og drømme og skaber en fælles forståelse hos alle medarbejdere af, hvad det vil sige at arbejde recovery-orienteret sammen med borgerne. Forløbet omfatter seks kursusdage med eksterne undervisere og prøvehandlinger samme med borgerne. Vi glæder os allerede til at komme i gang!

”Vi ønsker kompetenceudvikling hvor alle er med på kursus og forløb, også nye kollegaer” (medarbejder i Juvelhuset).

”Vi skal være supergode til at støtte borgeren i troen på at kunne mere – og vi skal tro på borgeren” (medarbejder i Juvelhuset)