Vores indsatser er ikke ’onesize’

Vi tilbyder botilbud til borgere med behov for både længerevarende eller midlertidigt botilbud. Vi har særligt fokus på at videreudvikle botræning og afklaringsforløb for en yngre og bredere gruppe af borgere, som er på vej til egen bolig. Vi har gode erfaringer med bl.a. afklaringsforløb og korterevarende udviklingsforløb for borgere på vejen til egen bolig.

Fra januar 2024 indfører vi også differentierede takster, så taksterne i Juvelhuset i højere grad afspejler de varierende støttebehov og indsatser for den enkelte borger i Juvelhuset.

Alle borgere har forskellige håb, drømme og ønsker om selvstændighed. Vi skal være dygtige til at samarbejde med borgerne om det, der betyder noget for den enkelte” (medarbejder i Juvelhuset).